รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0
 
 
 
Remark :
ทิฆัมพร  เขมวงส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประภัสสร  กุลทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วรกร  ธรรมภิบาลอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สุชาดา  จิตกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปริญทิพย์  รัตนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เย็นฤดี  หนูเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รัชฎพร  ไชยฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หทัยรัตน์  ตัลยารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จิราภรณ์  เหมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมธิรา  ไกรนที
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิตติมา  เทียบพุฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปวีณา  ปรวัฒน์กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
Remark : ชนะ Bye
1
วนัชพร  ผาดจันทึก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
สุนารี  รอดเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ผกาทิพย์  เสาทองหลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
วิภาพร  ศิริกำเนิด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
พิกุล  แพนดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
พิกุล  ภูจักหิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
มาริสา  เกตุขาว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
จิตรวี  อุทุมพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
นิศาชล  เสดสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
สุชีรา  กองพารา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
ศิวาภรณ์  ทองรุ่งเรืองชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
ปุณยนุช  ทองคำใส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ