รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
ผักกาด  ขาวผ่อง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
จิรัชญา  พัฒนะมงคล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ปิยนุช  วงษ์ไล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
เบญชญา  พิสมัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
ปิยะรัตน์  แก้วงาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
แจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
วราภรณ์  คอนสติง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
เพ็ญผกา  ศิรานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19
กัลยรักษ์  ปานสาลี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
ประภาศิริ  แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18
เพ็ญศิริ  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
 
Remark :
3
เจฎศรา  ไวเหาะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10
อุไรวรรณ  ศรีเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
ณัฐนิชา  ภู่ระโหง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
ปิยมาภรณ์  สุวรรณเจริญพร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
สมคิด  ไชยสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
ช่อผกา  อินทะเสโน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ