รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
กนกพร  พุกอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
ณัฐวรา  ชมแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
ชุตินันท์  คเชนทร์มาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
จงจินต์  แย้มศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
ศิรินญา  เทียมชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
เจนจิรา  กัลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12
ปัทมาวดี  สำเนียงหวาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16
อาพาภรณ์  ทิพย์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
ราตรี  รัตนภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19
ยุวลักษณ์  พุทธรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11
อุดมรัตน์  ชโลธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
นันทวรรณ  รัตนภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
 
Remark :
3
เจฎศรา  ไวเหาะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10
อุไรวรรณ  ศรีเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
ณัฐนิชา  ภู่ระโหง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
ปิยมาภรณ์  สุวรรณเจริญพร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
สมคิด  ไชยสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
ช่อผกา  อินทะเสโน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ