รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
 
 
 
Remark : ชนะ
2
จุฬาลักษณ์   คลั่งฝา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
จิราภรณ์   ใจกล้า 
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
วิภารัตน์   นุศิษย์ภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
อารีรัตน์   ดาน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วนัสนันท์   ศรีหวัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
ปาริฉัตร์  หงศาลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
จุฑารัตน์   สุริยะชัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
ณิชนันทน์   ยศหล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
พรสวรรค์   สมเสอใจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
สุนิษา   คงพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
เนตรนพิศ   สว่างแจ้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
ปณดา   พูลสมบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
Remark :
9
สุจิรา  โซ่เงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
16
เอมอร  ตอโมกข์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
19
วชิราภรณ์  ณ พล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8
จิราพร  ฮามวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
7
วนิดา  กงแหลม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
14
วิมลทิพย์  เพชรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
18
ยุพา  ม่วงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
15
นฤมล  พรหมโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
17
หัทยา  นวลสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
เมลานี  อุระสนิท
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ