รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
ศวิตา  ภัยชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วรรณพร  พิชพรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
สุภาพร  แสนแอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
จิตรลดา  เลี่ยนเตี๊ยะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
วรางคณา  เรื่องลือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
เกศินี  พิลาภ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
นิภาภัส  สาครดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
วิมลมาศ  ประชากุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
กัญญา  สืบเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
จุฑาทิพย์  ยอดดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
Remark :
1
วนัชพร  ผาดจันทึก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
สุนารี  รอดเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ผกาทิพย์  เสาทองหลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
วิภาพร  ศิริกำเนิด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
พิกุล  แพนดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
พิกุล  ภูจักหิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
มาริสา  เกตุขาว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
จิตรวี  อุทุมพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
นิศาชล  เสดสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
สุชีรา  กองพารา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
ศิวาภรณ์  ทองรุ่งเรืองชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
ปุณยนุช  ทองคำใส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ