รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 
 
 
Remark : ชนะ
3
นิภาพร  ช่างเหลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
ขวัญสุดา  ประทีปวัชรวงศ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
วรรณิศา  จันทร์ศิลป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
ทิพวรรณ   วงษ์นาหล้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
พัชรพร  เลไธสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
กัลยา  โคตรเวียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
สุกัญญา  พันเดช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
สิริลักษณ์  ชื่นตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ณัฐชยา  บูรณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
ยุภาพร  ทองน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
Remark :
1
วนัชพร  ผาดจันทึก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
สุนารี  รอดเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ผกาทิพย์  เสาทองหลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
วิภาพร  ศิริกำเนิด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
พิกุล  แพนดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
พิกุล  ภูจักหิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
มาริสา  เกตุขาว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
จิตรวี  อุทุมพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
นิศาชล  เสดสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
สุชีรา  กองพารา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
ศิวาภรณ์  ทองรุ่งเรืองชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
ปุณยนุช  ทองคำใส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ