รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M45 รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 45
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
 
 
 
Remark :
3
สันติกร  ธูปขุนทด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
เฉลิมชาติ  แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
ธานี  ธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
กิตตินันท์  ล่ามแขก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
เถลิงศักดิ์  สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
บัณฑิต  โมฆะรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
ทวีพันธ์ุ  บุญชิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
อำพล  วงศ์ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
Remark : ชนะ
7
รักชาติ  สงวนชม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
หฤหรรษ์  สมใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
วันเฉลิม  กระจัดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ทรงวุฒิ  วงค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
สถาพร  สิงห์เสียว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
วรัญญู  พันธุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ฉัตรชัย  มงคลสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
ไกรยศ  สุดสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ