รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M44 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 44
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
 
 
 
Remark :
10
อภิบดินทร์  พินิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ณัฐติพงษ์  สมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
จตุรงค์  คำหล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ปิยะพงศ์  อาทิตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ธีร์นวัช  นันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
เกียรติศักดิ์  หลิมสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ยรรยง  บุญมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ชาติชาย  ดวงสอาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
จารุ  จิรพรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ธีระ  ชีโวนรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ปัทมินทร์  เมฆบังวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
Remark : ชนะ
7
รักชาติ  สงวนชม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
หฤหรรษ์  สมใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
วันเฉลิม  กระจัดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ทรงวุฒิ  วงค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
สถาพร  สิงห์เสียว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
วรัญญู  พันธุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ฉัตรชัย  มงคลสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
ไกรยศ  สุดสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ