รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M43 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 43
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
 
 
 
Remark :
3
สันติกร  ธูปขุนทด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
เฉลิมชาติ  แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
ธานี  ธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
กิตตินันท์  ล่ามแขก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุภชัย  บุญชะโด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
เถลิงศักดิ์  สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
บัณฑิต  โมฆะรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
ทวีพันธ์ุ  บุญชิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
อำพล  วงศ์ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
Remark :
8
กวีวัธน์   ภิรัญคำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
วุฒิชัย   ประทุมเนตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
บัญชา   ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ปฏิภาณ  สมาคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
เสริมชัย  ปาโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ศุภกิจ   บัวมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
เลิศมงคล   ป้องสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ธรรมณพรรธ   ดวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
ณัฐพงษ์   รุจิรงค์นางกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
นฤนาท   โลมะรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
นิพนธ์   ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ