รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M42 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 42
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
 
 
 
Remark : ชนะ
10
อภิบดินทร์  พินิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ณัฐติพงษ์  สมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
จตุรงค์  คำหล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ปิยะพงศ์  อาทิตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ธีร์นวัช  นันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
เกียรติศักดิ์  หลิมสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ยรรยง  บุญมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ชาติชาย  ดวงสอาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
จารุ  จิรพรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ธีระ  ชีโวนรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ปัทมินทร์  เมฆบังวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
Remark :
9
มานะศิลป์  ศรทนงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
อิสระพงษ์  พลธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
ปฏิภักดิ์  ปัญญาพูนตระกูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
สถิตย์  หมอสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
มาโนช  ทองดอนเหมือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
วุฒิกรณ์  สระทองลั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
ทินกร  สำนัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
ศุภเดช  สุจินพรัหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
ขรรค์ชัย  ประสานัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
สหัส  ราชเมืองขวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
มหาด  อินทร์ด้วง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ