รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M41 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 41
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
รักชาติ  สงวนชม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
หฤหรรษ์  สมใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
วันเฉลิม  กระจัดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ทรงวุฒิ  วงค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
สถาพร  สิงห์เสียว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
วรัญญู  พันธุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ฉัตรชัย  มงคลสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
ไกรยศ  สุดสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 
 
Remark :
8
สุเมธ  ทรัพย์เจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
อนุวัฒน์  ภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
ธนกฤต  ทองรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
ธนาเสฎฐ์  ผลเงาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
ชัยยุทธ  ดำหนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทรงศักดิ์  ทิมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13
เอกชัย  คงเพ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16
สิทธิสารท  เฉียบเเหลม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
ประพร  วรรณบุษราคัม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ