รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M40 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 40
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
 
 
 
Remark : ชนะ
8
กวีวัธน์   ภิรัญคำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
วุฒิชัย   ประทุมเนตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
บัญชา   ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ปฏิภาณ  สมาคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
เสริมชัย  ปาโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ศุภกิจ   บัวมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
เลิศมงคล   ป้องสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ธรรมณพรรธ   ดวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
ณัฐพงษ์   รุจิรงค์นางกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
นฤนาท   โลมะรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
นิพนธ์   ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
Remark :
9
ณัฐพงศ์  รัตนสุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
เฉลิมวุฒิ  จันโทภาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
พีรานุวัตร  ชอบธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
ภูมิรพี  พรมเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
ปิยชาติ  ขจัดอวิญญู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
สุรพงษ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
ธนิศร์  บุญสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
จอม  บุญเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
ณัฐชา   เดชดำรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18
อาทิตย์  ยะสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17
ไพฑูรย์  เซาะจอหอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ