รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M39 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 39
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 
 
 
Remark : ชนะ
3
สันติกร  ธูปขุนทด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
เฉลิมชาติ  แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
ธานี  ธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
กิตตินันท์  ล่ามแขก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุภชัย  บุญชะโด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
เถลิงศักดิ์  สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
บัณฑิต  โมฆะรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
ทวีพันธ์ุ  บุญชิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำพล  วงศ์ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
0
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
Remark :
7
สิทธิชัย  วันแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
ชุมพล  งามเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
ทวีชัย  พรมชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
พรพิชิต  โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
ศุภชัย  จุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
ธีรพงษ์  ทองอ้วน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อิทธิพล  ลืออำนาจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
เฉลิมชัย  อุทการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
พฤฒ  ธนรัช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
วิญญู  สอนบุญชู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
วิรุฬ  พลชำนิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
ฤทธินนท์  นามศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ