รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 30
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
 
 
 
Remark : ชนะ
10
อภิบดินทร์  พินิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ณัฐติพงษ์  สมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
จตุรงค์  คำหล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ปิยะพงศ์  อาทิตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ธีร์นวัช  นันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
เกียรติศักดิ์  หลิมสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ยรรยง  บุญมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ชาติชาย  ดวงสอาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
จารุ  จิรพรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ธีระ  ชีโวนรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ปัทมินทร์  เมฆบังวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
0
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
Remark :
2
ปรัชญา  อติคุณธำรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
สุวัฒน์  เมืองทะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
พันธกานต์  หงษ์คำมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
ชัชวาล  วงค์กวานกรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
วัชระ  อินสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
ณัฐพงศ์  ไพบูลย์วรชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
ณัฐชัย  สุขประสงค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
สาโรจน์  สุผารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
ธนพร   เสาวรัตน์ชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
จิรยุทธ  สายบุญมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ