รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย F รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 28
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
0
 
 
 
Remark :
10
คมกฤช  ตรีประดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
นที  ยาวิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
อนุชา  ดีเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
สิรภพ  สินธุประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
กำธร  แจ่มจำรัส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18
บริบูรณ์  ชอบทำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
พิเชษฐ  เนตรสว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19
พวัสส์  อัครพัฒน์กำชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดำรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
เจนศิลป์  วรพรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
 
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
 
Remark :
7
สุทธิศิลป์  สุขสบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
สุทธิพงษ์  มาสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
วิษณุ  แก้วมีวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
ชูศักดิ์  ช่วยธรรมกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
วิทยา  สังคะดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11
ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15
วีระพงษ์  ทองล่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12
อนุมาน  จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16
ประดิษฐ์พร  พงศ์เตรียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14
เตชธรรม  สังข์คร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
เจตนัยธ์  เพชรศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18
จิรศักดิ์  แซ่โค้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ