รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย E รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 27
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
 
 
 
Remark : ชนะ
10
ฐปกร  นวลลอย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
กฤษณมิตร  กาละมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
ยศกร  รักษาแพ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
วรวุฒิ  ด้วงสีเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
แวมูฮำมัดซุฟรอน  นาวาฮาซัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
คำนึง  เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
ศรายุทธ  เอกอารยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
ศยาม  ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
อานุภาพ  พัฒนธิติกานต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
สุวิทย์  องค์ศิลปรัศมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
มะรูดี  เจะดาแม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
 
Remark :
2
ทินกร  ปิยะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
คณิศร  ละอองวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
ธวัชชัย   บัวทิพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
พงศ์นรินทร์  บิลมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
ฮาเล็ม  ดอเลาะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
พีระยุทธ  เมตปรีชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
เริงวุฒิ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
วชรวรรษ  พรหมมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
ธนากร  ชลเดช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
ไพรวัลย์  เกิดทองมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
โกสินธุ์  ศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ