รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
 
 
 
Remark : ชนะ
2
จักรกริช  ฉิมมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
การัณย์  พรหมเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1
เกียรติศักดิ์  ทองปุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16
จิตติ  ชนะฤทธิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
อรรถพล  ยรรยงเสวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
ณัฎฐ์ดนัย  ไค่นุ่นภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
ธง  บุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
พชร  วรรณภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
ศิวะรัฐ  คำนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
สันติพงษ์  ลาภประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
ธิติพงศ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
พันธ์ทิพย์  เลิศบุรุษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
 
Remark :
10
พรหมบัญชา  พรหมมาหล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4
พิชาภพ  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5
ทรงยศ  สาโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
กีรดิษฐ์  สายพัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9
อดิเทพ  ณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18
ประพันธ์  ล้ำนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14
พรเทพย์  แสงภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15
กิตติคุณ  มั่งคั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13
วราวุธ  ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
11
ศิวรินทร์  แสงอาวุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ