รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 25
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
 
 
 
Remark : ชนะ
3
ธัชพล  เมธารัชกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
รัฐภาคย์  หัทยาวิลัยพรรณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
ปัณณธร  วุฒิปริยาธร
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ณัฐพงษ์  ชุ่มวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
เอกลักษณ์  พุกนุ่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
17
ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
สถิตย์พงษ์  ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
อิทธิพล  บัวย้อย
มหาวิทยาลัยพะเยา
สมพงษ์  รูปทรง
มหาวิทยาลัยพะเยา
11
ไวพจน์  กันจู
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
Remark :
3
ติณณภพ  มาลาพุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
เอนก  สังสระน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อดิศักดิ์  โสแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
สุรชัย  ภูมิศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
ฑณาคุณ  ธนะขว้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
กิติศักดิ์  ทัศนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
ชาญกิจ  คำพวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
มหินทรา  มหิทธิสุเมธา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
ภคมน  สัมมนุช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
ธวัชชัย  ดาเชิงเขา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17
วรงค์  สุพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16
สุเมธ  ศรีสว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ