รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
 
 
 
Remark : ชนะ
5
ณัฐพล  บุตรโสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
พงษ์จรัญ   เทียงปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
รณชัย  ภูวันนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
เรวัตร  ประทิพย์เนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
สุริยฉัตร  พรมกัณหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
ฐนดม  ราศรีรัตนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
สยาม  ประจุดทะศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
17
นฤวัตร   ภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
 
Remark :
5
ณัฐพล  บุตรโสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
พงษ์จรัญ   เทียงปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
รณชัย  ภูวันนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
เรวัตร  ประทิพย์เนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
สุริยฉัตร  พรมกัณหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
ฐนดม  ราศรีรัตนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
สยาม  ประจุดทะศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
17
นฤวัตร   ภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
 
 
 
Remark :
2
ธนกฤติ  พรหมนิมิตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
คณินพัชร์  ถิระโรจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
พัฒนา  สอดทรัพย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
กิตติคุณ  อริยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
พิษณุศักดิ์  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
วสันต์  สระพัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
พัลลภ  อิงควิศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
วุฒิกรณ์  เทพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
สำเริง  กระชิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
กัมปนาท  ดวงจร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ปรีชาพัฒน  ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18
พิตรพิบูล  ธารภูธรร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
 
 
Remark :
2
ธนกฤติ  พรหมนิมิตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
คณินพัชร์  ถิระโรจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
พัฒนา  สอดทรัพย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
กิตติคุณ  อริยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
พิษณุศักดิ์  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
วสันต์  สระพัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
พัลลภ  อิงควิศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
วุฒิกรณ์  เทพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
สำเริง  กระชิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
กัมปนาท  ดวงจร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ปรีชาพัฒน  ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18
พิตรพิบูล  ธารภูธรร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ