รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยนครพนม
0
 
 
 
Remark :
4
ภานุ  พงษ์ฉวี
มหาวิทยาลัยนครพนม
8
วุฒิพงษ์  เชื่อมนอก
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
นันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
วุฒิธิกรณ์  ประพัศรางค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
ธนวิน  สาตสิน
มหาวิทยาลัยนครพนม
19
ฉลาด  แพงดวงแก้ว
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
อภิชาติ  สมสง่า
มหาวิทยาลัยนครพนม
16
สุรนารถ  สุพรรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
18
รชต  มณีโชติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
สมโภชน์  อรรคนิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
13
วศินภัทร์  ปิยะพงศ์สกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
Remark : ชนะ
8
กวีวัธน์   ภิรัญคำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
วุฒิชัย   ประทุมเนตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
บัญชา   ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ปฏิภาณ  สมาคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
เสริมชัย  ปาโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ศุภกิจ   บัวมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
เลิศมงคล   ป้องสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ธรรมณพรรธ   ดวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
ณัฐพงษ์   รุจิรงค์นางกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
นฤนาท   โลมะรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
นิพนธ์   ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ