รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
 
 
 
Remark : ชนะ
3
ณัฐพงษ์  ขันธประณีต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
จิรภาส  จงจิตวิมล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
วันเฉลิม  อยู่ทิพย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
สุระกิจ  กันเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
พิชย  จำนงค์ประโคน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
16
โกวิทย์  ศุภโกศล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
กฤษติน  ด่านเจริญกิจกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
พิสิฐ  แสงอนันตการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
 
Remark :
10
ธีรพล  บรรเทิงสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8
สุดายุทธ  นักดนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
วสุรัตน์  รุ่งเรือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
กิตติศักดิ์   สาลี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
กานตพงศ์  สุทธิประภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
อิทธิพงษ์  เทียบซิง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6
วิชชุกร  ปะทะดวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9
ราเชน  ปิ่นสกุล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
ศิริพงศ์  จันทร์มาตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
ไพศาล  แสนยศบุญเรือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
กิตตินิพัทธ์  ไชยวัง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
อาหามะ  ลงแม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ