รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย E รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
รักชาติ  สงวนชม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
หฤหรรษ์  สมใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
วันเฉลิม  กระจัดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
ทรงวุฒิ  วงค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
สถาพร  สิงห์เสียว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
วรัญญู  พันธุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ฉัตรชัย  มงคลสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
ไกรยศ  สุดสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
Remark :
10
ฐปกร  นวลลอย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
กฤษณมิตร  กาละมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
ยศกร  รักษาแพ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
วรวุฒิ  ด้วงสีเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
แวมูฮำมัดซุฟรอน  นาวาฮาซัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
คำนึง  เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
ศรายุทธ  เอกอารยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
ศยาม  ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
อานุภาพ  พัฒนธิติกานต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
สุวิทย์  องค์ศิลปรัศมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
มะรูดี  เจะดาแม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ