รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
 
 
 
Remark : ชนะ
8
สุเมธ  ทรัพย์เจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
อนุวัฒน์  ภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
ธนกฤต  ทองรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
ธนาเสฎฐ์  ผลเงาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
ชัยยุทธ  ดำหนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
ทรงศักดิ์  ทิมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13
เอกชัย  คงเพ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18
สิทธิสารท  เฉียบเเหลม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
ประพร  วรรณบุษราคัม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
 
Remark :
10
พรหมบัญชา  พรหมมาหล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4
พิชาภพ  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3
ทรงยศ  สาโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
กีรดิษฐ์  สายพัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9
อดิเทพ  ณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
ประพันธ์  ล้ำนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14
พรเทพย์  แสงภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15
กิตติคุณ  มั่งคั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13
วราวุธ  ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
11
ศิวรินทร์  แสงอาวุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ