รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 18
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
 
 
 
Remark :
3
ติณณภพ  มาลาพุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
เอนก  สังสระน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อดิศักดิ์  โสแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
สุรชัย  ภูมิศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
ฑณาคุณ  ธนะขว้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
กิติศักดิ์  ทัศนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
ชาญกิจ  คำพวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
มหินทรา  มหิทธิสุเมธา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
ภคมน  สัมมนุช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
ธวัชชัย  ดาเชิงเขา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17
วรงค์  สุพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16
สุเมธ  ศรีสว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
Remark : ชนะ
9
ณัฐพงศ์  รัตนสุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
เฉลิมวุฒิ  จันโทภาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
พีรานุวัตร  ชอบธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
ภูมิรพี  พรมเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
ปิยชาติ  ขจัดอวิญญู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
สุรพงษ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
ธนิศร์  บุญสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
จอม  บุญเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
ณัฐชา   เดชดำรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18
อาทิตย์  ยะสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17
ไพฑูรย์  เซาะจอหอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ