รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
สิทธิชัย  วันแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
ชุมพล  งามเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
ทวีชัย  พรมชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
พรพิชิต  โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
ศุภชัย  จุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
ธีรพงษ์  ทองอ้วน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อิทธิพล  ลืออำนาจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
เฉลิมชัย  อุทการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
พฤฒ  ธนรัช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
วิญญู  สอนบุญชู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
วิรุฬ  พลชำนิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
ฤทธินนท์  นามศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
Remark :
7
ภีรติ  กระแจะจันทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
อภิสิทธิ์  ชาวกล้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
เอกสิทธิ์  โพธิ์ชูชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
ไวพจน์  อุ่นใจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
ศราวุฒิ  โภคา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
ศุภกฤต  สิงห์สนาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
พรนเรศ  มูลเมืองแสน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19
แสวง  วัชระธนกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ