รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 
 
 
Remark : ชนะ
3
สันติกร  ธูปขุนทด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
เฉลิมชาติ  แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
ธานี  ธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
กิตตินันท์  ล่ามแขก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
เถลิงศักดิ์  สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
บัณฑิต  โมฆะรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
ทวีพันธ์ุ  บุญชิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
0
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
Remark :
2
ธนกฤติ  พรหมนิมิตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
คณินพัชร์  ถิระโรจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
พัฒนา  สอดทรัพย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
กิตติคุณ  อริยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
พิษณุศักดิ์  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
วสันต์  สระพัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
พัลลภ  อิงควิศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
วุฒิกรณ์  เทพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
สำเริง  กระชิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
กัมปนาท  ดวงจร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ปรีชาพัฒน  ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18
พิตรพิบูล  ธารภูธรร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ