รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยนครพนม
1
 
 
 
Remark :
4
ภานุ  พงษ์ฉวี
มหาวิทยาลัยนครพนม
8
วุฒิพงษ์  เชื่อมนอก
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
นันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
วุฒิธิกรณ์  ประพัศรางค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
ธนวิน  สาตสิน
มหาวิทยาลัยนครพนม
19
ฉลาด  แพงดวงแก้ว
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
อภิชาติ  สมสง่า
มหาวิทยาลัยนครพนม
16
สุรนารถ  สุพรรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
18
รชต  มณีโชติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
สมโภชน์  อรรคนิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
13
วศินภัทร์  ปิยะพงศ์สกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
 
Remark : ชนะ
10
ธีรพล  บรรเทิงสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8
สุดายุทธ  นักดนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
วสุรัตน์  รุ่งเรือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
กิตติศักดิ์   สาลี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
กานตพงศ์  สุทธิประภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
อิทธิพงษ์  เทียบซิง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9
ราเชน  ปิ่นสกุล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
ศิริพงศ์  จันทร์มาตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
ไพศาล  แสนยศบุญเรือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
กิตตินิพัทธ์  ไชยวัง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
อาหามะ  ลงแม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ