รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
 
 
 
Remark :
4
สุพจน์  ลานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
ประฌต  ถนอมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
ดนุพล  มากผ่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
สุรบดิน  ตรีขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
ภาณุรัชต์  บุญส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
ประวิทย์  ฤทธิบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
กฤติน  ชุมแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16
สมพงษ์  บุญหนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
ชลิต  เชาว์วิไลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
วินัย  ตาระเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
วิจิตร  สนหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
มะดาโอะ  สุหลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
Remark : ชนะ
10
อภิบดินทร์  พินิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ณัฐติพงษ์  สมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
จตุรงค์  คำหล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ปิยะพงศ์  อาทิตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ธีร์นวัช  นันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
เกียรติศักดิ์  หลิมสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ยรรยง  บุญมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ชาติชาย  ดวงสอาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
จารุ  จิรพรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ธีระ  ชีโวนรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ปัทมินทร์  เมฆบังวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ