รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย F รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
0
 
 
 
Remark :
10
คมกฤช  ตรีประดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
นที  ยาวิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
อนุชา  ดีเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
สิรภพ  สินธุประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
กำธร  แจ่มจำรัส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18
บริบูรณ์  ชอบทำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
พิเชษฐ  เนตรสว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19
พวัสส์  อัครพัฒน์กำชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดำรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
เจนศิลป์  วรพรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
 
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
Remark : ชนะ
9
มานะศิลป์  ศรทนงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
อิสระพงษ์  พลธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
ปฏิภักดิ์  ปัญญาพูนตระกูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
สถิตย์  หมอสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
มาโนช  ทองดอนเหมือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
วุฒิกรณ์  สระทองลั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
ทินกร  สำนัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
ศุภเดช  สุจินพรัหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
ขรรค์ชัย  ประสานัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
สหัส  ราชเมืองขวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
มหาด  อินทร์ด้วง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ