รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
 
 
 
Remark : ชนะ
8
กวีวัธน์   ภิรัญคำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
วุฒิชัย   ประทุมเนตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
บัญชา   ชูเรือง 
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ปฏิภาณ  สมาคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
เสริมชัย  ปาโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ศุภกิจ   บัวมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
เลิศมงคล   ป้องสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ธรรมณพรรธ   ดวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
ณัฐพงษ์   รุจิรงค์นางกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
นฤนาท   โลมะรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
คมศักดิ์   สินสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
นิพนธ์   ดาราวุฒิมาประกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
 
Remark :
10
ธีรพล  บรรเทิงสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8
สุดายุทธ  นักดนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
วสุรัตน์  รุ่งเรือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
กิตติศักดิ์   สาลี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
กานตพงศ์  สุทธิประภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
อิทธิพงษ์  เทียบซิง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6
วิชชุกร  ปะทะดวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9
ราเชน  ปิ่นสกุล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
ศิริพงศ์  จันทร์มาตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
ไพศาล  แสนยศบุญเรือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
กิตตินิพัทธ์  ไชยวัง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
อาหามะ  ลงแม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ