รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย E รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
 
 
 
Remark : ชนะ
7
รักชาติ  สงวนชม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
หฤหรรษ์  สมใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
วันเฉลิม  กระจัดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ทรงวุฒิ  วงค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
สิริพันธุ์  บัวดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
สถาพร  สิงห์เสียว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
อภิวิชญ์  ศิลาแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
วรัญญู  พันธุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ฉัตรชัย  มงคลสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
สันติ  หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มาโนชญ์  ยะวัตตะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
ไกรยศ  สุดสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
 
Remark :
2
ทินกร  ปิยะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
คณิศร  ละอองวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
ธวัชชัย   บัวทิพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
พงศ์นรินทร์  บิลมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
ฮาเล็ม  ดอเลาะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
พีระยุทธ  เมตปรีชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
เริงวุฒิ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
วชรวรรษ  พรหมมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
ธนากร  ชลเดช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
ไพรวัลย์  เกิดทองมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
โกสินธุ์  ศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ