รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
 
 
 
Remark :
5
ทรงภพ  เพชรอาวุธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
ดนวัต  สีพุธสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1
วีระชัย  ท่าดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
ฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
สืบสกุล  ใจสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
จักรพันธ์  คงนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
สยาม  จันทาพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
อาทิตย์  สุจเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
กิติศักดิ์  วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
อัมพร  บุญราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
 
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
Remark : ชนะ
7
ภีรติ  กระแจะจันทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
อภิสิทธิ์  ชาวกล้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
เอกสิทธิ์  โพธิ์ชูชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
ไวพจน์  อุ่นใจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
ศราวุฒิ  โภคา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
ศุภกฤต  สิงห์สนาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
พรนเรศ  มูลเมืองแสน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19
แสวง  วัชระธนกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ