รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 
 
 
Remark : ชนะ
3
สันติกร  ธูปขุนทด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
เฉลิมชาติ  แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
ธานี  ธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
กิตตินันท์  ล่ามแขก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
ศุภชัย  บุญชะโด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
เถลิงศักดิ์  สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
บัณฑิต  โมฆะรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
ทวีพันธ์ุ  บุญชิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
อำพล  วงศ์ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
 
Remark :
5
ณัฐพล  บุตรโสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
พงษ์จรัญ   เทียงปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
รณชัย  ภูวันนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
เรวัตร  ประทิพย์เนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
สุริยฉัตร  พรมกัณหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
ฐนดม  ราศรีรัตนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
สยาม  ประจุดทะศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
17
นฤวัตร   ภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ