รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ เวลา 09.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
13
11
11
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
11
3
6
0
0
20
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
4
7
10
0
0
21
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
7
9
7
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
9
11
11
11
0
42
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
4
7
4
0
0
15
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 1  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 2  
 ศิวัฒ  ฉายสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 4  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 5  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 1  
 สราวุธ  ชื่นค้า
คู่ที่ 2  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 สราวุธ  ชื่นค้า
คู่ที่ 4  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 5