รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 19.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
8
5
7
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
2
11
4
1
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
5
11
11
0
38
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
11
2
2
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
9
13
11
11
0
44
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 1  
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 2  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 3  
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 4  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 5  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 1  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 2  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 4  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 5