รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 19.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
5
6
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
3
7
7
0
0
17
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
6
7
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
11
8
8
11
3
41
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
8
11
11
8
11
49
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นฤมล  เครือริยะ
คู่ที่ 1  
 เพ็ญนภา  ต้นรังกลาง
คู่ที่ 2  
 หวานใจ  อรุณ
คู่ที่ 3  
 เพ็ญนภา  ต้นรังกลาง
คู่ที่ 4  
 นฤมล  เครือริยะ
คู่ที่ 5  
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 1  
 รศนาภรณ์  วีรวรรณ
คู่ที่ 2  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 3  
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 4  
 รศนาภรณ์  วีรวรรณ
คู่ที่ 5