รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 19.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
9
6
8
0
0
23
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
5
7
5
0
0
17
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
10
5
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
12
11
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
7
8
11
11
11
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
11
11
7
2
6
37
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 1  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 2  
 ศิวัฒ  ฉายสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 4  
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 5  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 1  
 ทศพร  ศิริประภา
คู่ที่ 2  
 จิรพัฒน์  เกษตรตระการ
คู่ที่ 3  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 4  
 ทศพร  ศิริประภา
คู่ที่ 5