รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
5
11
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
6
9
11
2
0
28
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
7
15
0
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
9
7
11
13
0
40
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
12
11
11
0
46
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
10
14
8
7
0
39
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 1  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 2  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 3  
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 4  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 5  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 1  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 2  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 3  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 4  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 5