รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
4
3
7
0
0
14
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
3
9
6
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
6
11
11
47
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
11
9
11
9
8
48
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
5
3
8
0
0
16
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 เพ็ญนภา  ต้นรังกลาง
คู่ที่ 1  
 นฤมล  เครือริยะ
คู่ที่ 2  
 หวานใจ  อรุณ
คู่ที่ 3  
 เพ็ญนภา  ต้นรังกลาง
คู่ที่ 4  
 นฤมล  เครือริยะ
คู่ที่ 5  
 อินทิรา  บัวลอย
คู่ที่ 1  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 2  
 สุวิชชา  รักษศรี
คู่ที่ 3  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 4  
 อินทิรา  บัวลอย
คู่ที่ 5