รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
4
5
11
6
0
26
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
7
11
0
40
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
7
9
6
0
0
22
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
11
11
8
9
47
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
6
5
11
11
44
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
5
13
11
0
40
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
9
11
11
9
0
40
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
9
11
9
11
51
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
5
11
3
11
8
38
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เพทาย  พัฒนไทยานนท์
คู่ที่ 1  
 กรศักย์  ตันติวิชช์
คู่ที่ 2  
 เมธี  พรมสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 กรศักย์  ตันติวิชช์
คู่ที่ 4  
 เพทาย  พัฒนไทยานนท์
คู่ที่ 5  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 1  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 2  
 ธีระเดช  กิตติภัสสร
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 4  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 5