รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
2
2
2
0
0
6
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
7
11
3
8
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
7
11
11
0
40
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
4
16
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
18
0
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 1  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 2  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 3  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 4  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 5  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 1  
 สราวุธ  ชื่นค้า
คู่ที่ 2  
 เตชค์ฐสิณป์  เพียซ้าย
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 สราวุธ  ชื่นค้า
คู่ที่ 5