รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
8
7
10
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
12
0
0
34
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
4
11
11
8
13
47
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
11
8
9
11
11
50
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
4
8
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
7
4
7
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 1  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 2  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 5  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 1  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 2  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5