รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
10
11
11
9
11
52
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
12
7
6
11
8
44
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
6
10
11
11
10
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
12
6
5
12
46
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
8
7
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
11
8
4
4
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
6
11
11
11
0
39
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 1  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 2  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 4  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 5  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 1  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 2  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 5