รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
10
11
11
7
4
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
12
8
6
11
11
48
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
16
11
11
0
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
14
8
6
0
0
28
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
6
7
7
0
0
20
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
9
11
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
11
7
9
6
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 1  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 2  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 3  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 3  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 4  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 5  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 1  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 2  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5