รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
7
11
11
0
40
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
3
11
7
7
0
28
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
5
11
3
5
0
24
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
9
11
11
0
42
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
5
5
6
0
27
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
9
11
11
11
0
42
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
4
11
1
7
0
23
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
5
11
11
0
38
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 1  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 2  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 4  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 5  
 สุชิน  อรุณสวัสดิ์วงศ์
คู่ที่ 1  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 2  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 3  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 4  
 สุชิน  อรุณสวัสดิ์วงศ์
คู่ที่ 5