รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
4
6
4
0
0
14
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
9
7
7
0
0
23
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
7
11
51
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
13
3
2
11
8
37
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 1  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 2  
 ณันทิยา  พรมงาม
คู่ที่ 3  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 4  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 5  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 1  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 2  
 สุรีวัลย์  ศรีจาด
คู่ที่ 3  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 4  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 5