รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
5
3
1
0
0
9
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
10
11
12
12
11
56
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
12
4
10
14
8
48
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
11
2
8
0
27
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
6
11
11
0
39
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
3
2
1
0
0
6
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 1  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 2  
 อรฤดี  เธียรสุภรพงษ์
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 1  
 อินทิรา  บัวลอย
คู่ที่ 2  
 สุวิชชา  รักษศรี
คู่ที่ 3  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 4  
 อินทิรา  บัวลอย
คู่ที่ 5