รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
11
13
8
5
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
7
15
11
11
0
44
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
7
4
5
0
0
16
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
19
0
52
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
9
5
13
17
0
44
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
6
6
10
0
0
22
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 1  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 2  
 ทศพล  หว่านณรงค์
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5  
 เมธี  เถื่อนกุล
คู่ที่ 1  
 ชวนิช  วงศ์จรรยา
คู่ที่ 2  
 ศรายุธ  เจตนเสน
คู่ที่ 3  
 เมธี  เถื่อนกุล
คู่ที่ 4  
 ชวนิช  วงศ์จรรยา
คู่ที่ 5