รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
3
6
3
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
12
12
11
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
10
10
5
0
0
25
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
5
1
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
11
9
6
6
0
32
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
3
11
11
11
0
36
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิริชัย  เตรียมล้ำเลิศ
คู่ที่ 1  
 พัฒนา  ฉินนะโสต
คู่ที่ 2  
 เพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง
คู่ที่ 3  
 พัฒนา  ฉินนะโสต
คู่ที่ 4  
 ศิริชัย  เตรียมล้ำเลิศ
คู่ที่ 5  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 1  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 2  
 ธีระเดช  กิตติภัสสร
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 4  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 5