รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
10
8
8
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
12
11
11
0
0
34
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
5
8
5
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
2
5
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พลวันต์  ปฐมปณิธิ
คู่ที่ 1  
 ชัยสิทธิ์  เปล่งวุฒิไกร
คู่ที่ 2  
 อธิศ  อัครปรีดี
คู่ที่ 3  
 พลวันต์  ปฐมปณิธิ
คู่ที่ 4  
 ชัยสิทธิ์  เปล่งวุฒิไกร
คู่ที่ 5  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 1  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 2  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 3  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 4  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 5